قاطعیت دستگاه قضا و نیروی انتظامی در مقابله با قانون‌شکنان هشداری به همه مجرمان است

قاطعیت دستگاه قضا و نیروی انتظامی در مقابله با قانون‌شکنان هشداری به همه مجرمان است
امام جمعه شهر یاسوج با اشاره به اقتدار دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در اعدام سارقان طلافروشی گچساران گفت: دست قانون گلوی مجرمان را می‌فشارد و این هشداری به همه مجرمان است.

قاطعیت دستگاه قضا و نیروی انتظامی در مقابله با قانون‌شکنان هشداری به همه مجرمان است

امام جمعه شهر یاسوج با اشاره به اقتدار دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در اعدام سارقان طلافروشی گچساران گفت: دست قانون گلوی مجرمان را می‌فشارد و این هشداری به همه مجرمان است.
قاطعیت دستگاه قضا و نیروی انتظامی در مقابله با قانون‌شکنان هشداری به همه مجرمان است

View more posts from this author