قالیباف به جمع راهیان‌نور پیوست

قالیباف به جمع راهیان‌نور پیوست
شهردار سابق تهران با حضور در یادمان ثامن‌الائمه حمیدیه به جمع راهیان‌نور پیوست.

قالیباف به جمع راهیان‌نور پیوست

شهردار سابق تهران با حضور در یادمان ثامن‌الائمه حمیدیه به جمع راهیان‌نور پیوست.
قالیباف به جمع راهیان‌نور پیوست

View more posts from this author