قتل، پایان درگیری 2 جوان بجنوردی

قتل، پایان درگیری 2 جوان بجنوردی
جانشین فرمانده انتظامی خراسان‌شمالی از درگیری دو جوان بجنوردی در بامداد امروز که منجر به قتل یکی از آنها شد، خبر داد.

قتل، پایان درگیری 2 جوان بجنوردی

جانشین فرمانده انتظامی خراسان‌شمالی از درگیری دو جوان بجنوردی در بامداد امروز که منجر به قتل یکی از آنها شد، خبر داد.
قتل، پایان درگیری 2 جوان بجنوردی

View more posts from this author