قتل زن 21 ساله به دست همسرش در شاهرود/ سوءظن فاجعه‌ای خونین رقم زد

قتل زن 21 ساله به دست همسرش در شاهرود/ سوءظن فاجعه‌ای خونین رقم زد
فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود از قتل زن 21 ساله به دست همسرش در این شهرستان خبر داد.

قتل زن 21 ساله به دست همسرش در شاهرود/ سوءظن فاجعه‌ای خونین رقم زد

فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود از قتل زن 21 ساله به دست همسرش در این شهرستان خبر داد.
قتل زن 21 ساله به دست همسرش در شاهرود/ سوءظن فاجعه‌ای خونین رقم زد

View more posts from this author