قتل کودک سه‌ساله توسط ناپدری در رشت/ مجرم مواد مخدر مصرف نکرده بود

قتل کودک سه‌ساله توسط ناپدری در رشت/ مجرم مواد مخدر مصرف نکرده بود
دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان از قتل کودک سه‌ساله توسط ناپدری خود در رشت خبر داد و گفت: علی‌رغم شایعات این مجرم حین قتل مواد مخدر مصرف نکرده است.

قتل کودک سه‌ساله توسط ناپدری در رشت/ مجرم مواد مخدر مصرف نکرده بود

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان از قتل کودک سه‌ساله توسط ناپدری خود در رشت خبر داد و گفت: علی‌رغم شایعات این مجرم حین قتل مواد مخدر مصرف نکرده است.
قتل کودک سه‌ساله توسط ناپدری در رشت/ مجرم مواد مخدر مصرف نکرده بود

View more posts from this author