قتل ۲ نفر با اسلحه در کرمانشاه

قتل ۲ نفر با اسلحه در کرمانشاه
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه از مرگ 2 نفر و زخمی شدن چهار نفر براثر درگیری‌های مسلحانه خبر داد.

قتل ۲ نفر با اسلحه در کرمانشاه

دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه از مرگ 2 نفر و زخمی شدن چهار نفر براثر درگیری‌های مسلحانه خبر داد.
قتل ۲ نفر با اسلحه در کرمانشاه

View more posts from this author