قرارداد تارتار با پارس‌جنوبی تمدید شد

قرارداد تارتار با پارس‌جنوبی تمدید شد
مدیرعامل باشگاه پارس‌جنوبی‌جم گفت: قرارداد مهدی تارتار تمدید شده و وی سرمربی فصل آینده پارس‌جنوبی خواهد بود.

قرارداد تارتار با پارس‌جنوبی تمدید شد

مدیرعامل باشگاه پارس‌جنوبی‌جم گفت: قرارداد مهدی تارتار تمدید شده و وی سرمربی فصل آینده پارس‌جنوبی خواهد بود.
قرارداد تارتار با پارس‌جنوبی تمدید شد

View more posts from this author