قشم لیدر ژئوپارک‌های خاورمیانه می‌شود

قشم لیدر ژئوپارک‌های خاورمیانه می‌شود
معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم گفت: لیدری ژئوپارک‌های خاورمیانه براساس بار علمی حوزه ژئوپارک جزیره و رضایت بازرسان یونسکو از عملکرد مثبت انجام‌شده در این حوزه، نصیب قشم می‌شود.

قشم لیدر ژئوپارک‌های خاورمیانه می‌شود

معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری سازمان منطقه آزاد قشم گفت: لیدری ژئوپارک‌های خاورمیانه براساس بار علمی حوزه ژئوپارک جزیره و رضایت بازرسان یونسکو از عملکرد مثبت انجام‌شده در این حوزه، نصیب قشم می‌شود.
قشم لیدر ژئوپارک‌های خاورمیانه می‌شود

گوشی موبایل

View more posts from this author