قطعیت خروج آمریکا از برجام/ ترامپ با برکناری تیلرسون مسیر خروج را هموارتر کرد

قطعیت خروج آمریکا از برجام/ ترامپ با برکناری تیلرسون مسیر خروج را هموارتر کرد
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آمریکایی‌ها با تیلرسون یا بدون حضور او در کابینه، چند ماه دیگر از برجام خارج خواهند شد.

قطعیت خروج آمریکا از برجام/ ترامپ با برکناری تیلرسون مسیر خروج را هموارتر کرد

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: آمریکایی‌ها با تیلرسون یا بدون حضور او در کابینه، چند ماه دیگر از برجام خارج خواهند شد.
قطعیت خروج آمریکا از برجام/ ترامپ با برکناری تیلرسون مسیر خروج را هموارتر کرد

View more posts from this author