قطع 2 ساعته ارتباط با تیم نجات در جبهه غربی دنا

قطع 2 ساعته ارتباط با تیم نجات در جبهه غربی دنا
معاون امداد و نجات هلال احمر لرستان از قطع دو ساعته ارتباط با تیم نجات یک در جبهه غربی دنا خبر داد و گفت: امیدواریم امدادگران به سلامت برگردند.

قطع 2 ساعته ارتباط با تیم نجات در جبهه غربی دنا

معاون امداد و نجات هلال احمر لرستان از قطع دو ساعته ارتباط با تیم نجات یک در جبهه غربی دنا خبر داد و گفت: امیدواریم امدادگران به سلامت برگردند.
قطع 2 ساعته ارتباط با تیم نجات در جبهه غربی دنا

View more posts from this author