قلعه‌نویی: هدف تراکتور گل نخوردن بود/ مظاهری یک‌‌بار هم زمین نخورد

قلعه‌نویی: هدف تراکتور گل نخوردن بود/ مظاهری یک‌‌بار هم زمین نخورد
سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن گفت: مساوی هم برای ما و هم برای تراکتور خوب نبود.

قلعه‌نویی: هدف تراکتور گل نخوردن بود/ مظاهری یک‌‌بار هم زمین نخورد

سرمربی تیم فوتبال ذوب‌آهن گفت: مساوی هم برای ما و هم برای تراکتور خوب نبود.
قلعه‌نویی: هدف تراکتور گل نخوردن بود/ مظاهری یک‌‌بار هم زمین نخورد

View more posts from this author