قلعه فلک الافلاک در ایام نوروز

قلعه فلک الافلاک در ایام نوروز
قلعه فلک الافلاک که یادگار ساسانیان در خرم‌آباد محسوب می‌شود در ایام نوروز امسال شاهد حضور کم سابقه گردشگران است.

قلعه فلک الافلاک در ایام نوروز

قلعه فلک الافلاک که یادگار ساسانیان در خرم‌آباد محسوب می‌شود در ایام نوروز امسال شاهد حضور کم سابقه گردشگران است.
قلعه فلک الافلاک در ایام نوروز

View more posts from this author