قم نایب‌قهرمان فلوربال باشگاه‌های ایران شد

قم نایب‌قهرمان فلوربال باشگاه‌های ایران شد
تیم هیأت انجمن‌های ورزشی استان قم با کسب مقام دوم و عنوان نایب‌قهرمانی به کار خود در پیکارهای کشوری فلوربال جام فجر پایان داد.

قم نایب‌قهرمان فلوربال باشگاه‌های ایران شد

تیم هیأت انجمن‌های ورزشی استان قم با کسب مقام دوم و عنوان نایب‌قهرمانی به کار خود در پیکارهای کشوری فلوربال جام فجر پایان داد.
قم نایب‌قهرمان فلوربال باشگاه‌های ایران شد

View more posts from this author