قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور به خوبی اجرا نمی‌شود/ سلامت اقتصادی اصل مهمی در استقلال کشور است

قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور به خوبی اجرا نمی‌شود/ سلامت اقتصادی اصل مهمی در استقلال کشور است
نماینده مردم شازند در مجلس با بیان اینکه اختلاس‌های متعددی که در کشور اتفاق می‌افتد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد، گفت: در موضوع جلوگیری از قاچاق کالا و ارز قوانین متعددی به تصویب رسیده اما در اجرای آن خوب عمل نمی‌شود.

قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور به خوبی اجرا نمی‌شود/ سلامت اقتصادی اصل مهمی در استقلال کشور است

نماینده مردم شازند در مجلس با بیان اینکه اختلاس‌های متعددی که در کشور اتفاق می‌افتد با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد، گفت: در موضوع جلوگیری از قاچاق کالا و ارز قوانین متعددی به تصویب رسیده اما در اجرای آن خوب عمل نمی‌شود.
قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور به خوبی اجرا نمی‌شود/ سلامت اقتصادی اصل مهمی در استقلال کشور است

View more posts from this author