قوه قضائیه پرچمدار عدالت‌خواهی در جامعه است/قوه قضائیه با فساد و تبعیض مبارزه می‌کند

قوه قضائیه پرچمدار عدالت‌خواهی در جامعه است/قوه قضائیه با فساد و تبعیض مبارزه می‌کند
رئیس کل دادگستری استان گیلان، نظارت بر حسن اجرای قوانین را جزو رسالت‌های قوه قضائیه دانست و گفت: قوه قضائیه پرچمدار عدالت‌خواهی در جامعه است.

قوه قضائیه پرچمدار عدالت‌خواهی در جامعه است/قوه قضائیه با فساد و تبعیض مبارزه می‌کند

رئیس کل دادگستری استان گیلان، نظارت بر حسن اجرای قوانین را جزو رسالت‌های قوه قضائیه دانست و گفت: قوه قضائیه پرچمدار عدالت‌خواهی در جامعه است.
قوه قضائیه پرچمدار عدالت‌خواهی در جامعه است/قوه قضائیه با فساد و تبعیض مبارزه می‌کند

خبرگزاری مهر

View more posts from this author