قیمت بلیط ورودی قلعه فلک‌الافلاک به 5 هزار تومان کاهش یافت

قیمت بلیط ورودی قلعه فلک‌الافلاک به 5 هزار تومان کاهش یافت
استاندار لرستان با بیان اینکه افزایش قیمت ورودی قلعه فلک‌الافلاک کاری اشتباه بوده است، گفت: بلیط ورودی قلعه از فردا به 5 هزار تومان کاهش می‌یابد.

قیمت بلیط ورودی قلعه فلک‌الافلاک به 5 هزار تومان کاهش یافت

استاندار لرستان با بیان اینکه افزایش قیمت ورودی قلعه فلک‌الافلاک کاری اشتباه بوده است، گفت: بلیط ورودی قلعه از فردا به 5 هزار تومان کاهش می‌یابد.
قیمت بلیط ورودی قلعه فلک‌الافلاک به 5 هزار تومان کاهش یافت

عکس

پامنا موبایل لپ تاپ

View more posts from this author