قیمت گوجه‌فرنگی در جنوب کرمان به خط قرمز رسید + تصاویر

قیمت گوجه‌فرنگی در جنوب کرمان به خط قرمز رسید + تصاویر
فارس از اعتراض جمعی از کشاورزان گوجه‌کار جنوب استان کرمان که به دلیل افت شدید قیمت و نوسان بازار این محصول پرزحمت بسیار آسیب دیدند و آن‌ها را به مرحله ورشکستگی رسانده است، گزارش می‌دهد.

قیمت گوجه‌فرنگی در جنوب کرمان به خط قرمز رسید + تصاویر

فارس از اعتراض جمعی از کشاورزان گوجه‌کار جنوب استان کرمان که به دلیل افت شدید قیمت و نوسان بازار این محصول پرزحمت بسیار آسیب دیدند و آن‌ها را به مرحله ورشکستگی رسانده است، گزارش می‌دهد.
قیمت گوجه‌فرنگی در جنوب کرمان به خط قرمز رسید + تصاویر

فروش بک لینک

فانتزی

View more posts from this author