لاشه هواپیمای تهران- یاسوج پیدا شد

لاشه هواپیمای تهران- یاسوج پیدا شد
جانشین سپاه صاحب‌الزمان(عج) از شناسایی لاشه هواپیمای تهران- یاسوج در منطقه عمومی دنا توسط هلی‌کوپتر هوافضای سپاه خبر داد.

لاشه هواپیمای تهران- یاسوج پیدا شد

جانشین سپاه صاحب‌الزمان(عج) از شناسایی لاشه هواپیمای تهران- یاسوج در منطقه عمومی دنا توسط هلی‌کوپتر هوافضای سپاه خبر داد.
لاشه هواپیمای تهران- یاسوج پیدا شد

View more posts from this author