لاشه هواپیما پیدا شد

لاشه هواپیما پیدا شد
لاشه هواپیمای سقوط‌کرده تهران ـ یاسوج پیدا شد.

لاشه هواپیما پیدا شد

لاشه هواپیمای سقوط‌کرده تهران ـ یاسوج پیدا شد.
لاشه هواپیما پیدا شد

View more posts from this author