لزوم اختصاص مکانی برای ارائه آثار هنرمندان چالوسی

لزوم اختصاص مکانی برای ارائه آثار هنرمندان چالوسی
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی چالوس با اشاره به فقدان مکانی مناسب برای ارائه آثار هنرمندان این شهرستان، گفت: تشکیل نمایشگاه هنری تعریف خاصی دارد که در چالوس به‌دلیل غفلت از این مهم، خیلی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.

لزوم اختصاص مکانی برای ارائه آثار هنرمندان چالوسی

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی چالوس با اشاره به فقدان مکانی مناسب برای ارائه آثار هنرمندان این شهرستان، گفت: تشکیل نمایشگاه هنری تعریف خاصی دارد که در چالوس به‌دلیل غفلت از این مهم، خیلی مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
لزوم اختصاص مکانی برای ارائه آثار هنرمندان چالوسی

خرید بک لینک

اخبار دنیای موبایل و تکنولوژی

View more posts from this author