لزوم ادای حق ملت با تلاش برای خدمت صادقانه/ به جای حاشیه‌سازی مشکلات مردم را حل کنید

لزوم ادای حق ملت با تلاش برای خدمت صادقانه/ به جای حاشیه‌سازی مشکلات مردم را حل کنید
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: ادای حق ملت در زمینه شرکت در راهپیمایی 22 بهمن با تلاش مجدانه و هم‌افزایی مسؤولان در خدمت صادقانه و برطرف کردن مشکلات معیشتی مردم محقق می‌شود.

لزوم ادای حق ملت با تلاش برای خدمت صادقانه/ به جای حاشیه‌سازی مشکلات مردم را حل کنید

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: ادای حق ملت در زمینه شرکت در راهپیمایی 22 بهمن با تلاش مجدانه و هم‌افزایی مسؤولان در خدمت صادقانه و برطرف کردن مشکلات معیشتی مردم محقق می‌شود.
لزوم ادای حق ملت با تلاش برای خدمت صادقانه/ به جای حاشیه‌سازی مشکلات مردم را حل کنید

View more posts from this author