لزوم بهره‌برداری از 90 درصد واحدهای مسکن مهر تا پایان امسال

لزوم بهره‌برداری از 90 درصد واحدهای مسکن مهر تا پایان امسال
استاندار سیستان و بلوچستان بر ضرورت همکاری بانک‌های عامل با ادارات و دستگاه‌های مرتبط با مسکن مهر تأکید کرد و گفت: باید تا پایان امسال 90 درصد طرح مسکن مهر افتتاح شود.

لزوم بهره‌برداری از 90 درصد واحدهای مسکن مهر تا پایان امسال

استاندار سیستان و بلوچستان بر ضرورت همکاری بانک‌های عامل با ادارات و دستگاه‌های مرتبط با مسکن مهر تأکید کرد و گفت: باید تا پایان امسال 90 درصد طرح مسکن مهر افتتاح شود.
لزوم بهره‌برداری از 90 درصد واحدهای مسکن مهر تا پایان امسال

ganool review

View more posts from this author