لزوم توجه جدی به بحث فقه و اخلاق زن و خانواده/ حل مسائل کلان مردم در صدر برنامه‌های حوزه و دانشگاه باشد

لزوم توجه جدی به بحث فقه و اخلاق زن و خانواده/ حل مسائل کلان مردم در صدر برنامه‌های حوزه و دانشگاه باشد
مدیر حوزه‌های علمیه گفت: باید به بحث فلسفه اخلاق، فقه و اخلاق زن و خانواده که مرتبط با مباحث حوزه‌های علمیه است، بیشتر و بهتر از قبل کار شود تا با ساماندهی لازم در این عرصه شاهد حل مشکلات و معضلات قشر مهم و تاثیرگذار زنان و خانواده در کشور باشیم.

لزوم توجه جدی به بحث فقه و اخلاق زن و خانواده/ حل مسائل کلان مردم در صدر برنامه‌های حوزه و دانشگاه باشد

مدیر حوزه‌های علمیه گفت: باید به بحث فلسفه اخلاق، فقه و اخلاق زن و خانواده که مرتبط با مباحث حوزه‌های علمیه است، بیشتر و بهتر از قبل کار شود تا با ساماندهی لازم در این عرصه شاهد حل مشکلات و معضلات قشر مهم و تاثیرگذار زنان و خانواده در کشور باشیم.
لزوم توجه جدی به بحث فقه و اخلاق زن و خانواده/ حل مسائل کلان مردم در صدر برنامه‌های حوزه و دانشگاه باشد

View more posts from this author