لزوم توسعه فعالیت‌های انجمن بهروان در زنجان

لزوم توسعه فعالیت‌های انجمن بهروان در زنجان
نماینده ولی فقیه در استان زنجان ضمن استقبال از توسعه فعالیت‌های انجمن بهروان گفت: باید برای فعالیت بهتر موضوعات مذکور مورد توجه قرار گرفته و به صورت عملیاتی اجرا شود.

لزوم توسعه فعالیت‌های انجمن بهروان در زنجان

نماینده ولی فقیه در استان زنجان ضمن استقبال از توسعه فعالیت‌های انجمن بهروان گفت: باید برای فعالیت بهتر موضوعات مذکور مورد توجه قرار گرفته و به صورت عملیاتی اجرا شود.
لزوم توسعه فعالیت‌های انجمن بهروان در زنجان

بک لینک رنک 4

تلگرام

View more posts from this author