لزوم جمع‌آوری فروشندگان دوره‌گرد ماهی در جیرفت

لزوم جمع‌آوری فروشندگان دوره‌گرد ماهی در جیرفت
مدیر دامپزشکی جیرفت گفت: دامپزشکی این شهرستان به همراه دادستانی و مراجع قضایی، فروشندگان دوره‌گرد ماهی را جمع‌آوری می‌کند.

لزوم جمع‌آوری فروشندگان دوره‌گرد ماهی در جیرفت

مدیر دامپزشکی جیرفت گفت: دامپزشکی این شهرستان به همراه دادستانی و مراجع قضایی، فروشندگان دوره‌گرد ماهی را جمع‌آوری می‌کند.
لزوم جمع‌آوری فروشندگان دوره‌گرد ماهی در جیرفت

خرید بک لینک

استخدام

View more posts from this author