لزوم حمایت از مصرف‌کنندگان در سایه استانداردسازی کالاها/ هدف استاندارد حفظ حیثیت کشور در جهان است

لزوم حمایت از مصرف‌کنندگان در سایه استانداردسازی کالاها/ هدف استاندارد حفظ حیثیت کشور در جهان است
تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) گفت: حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یکی دیگر از اهداف استانداردسازی است.

لزوم حمایت از مصرف‌کنندگان در سایه استانداردسازی کالاها/ هدف استاندارد حفظ حیثیت کشور در جهان است

تولیت آستان مقدس حضرت معصومه (س) گفت: حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان یکی دیگر از اهداف استانداردسازی است.
لزوم حمایت از مصرف‌کنندگان در سایه استانداردسازی کالاها/ هدف استاندارد حفظ حیثیت کشور در جهان است

View more posts from this author