لزوم عزل مدیرانی که اموال بیت‌المال را ناعادلانه تقسیم می‌کنند

لزوم عزل مدیرانی که اموال بیت‌المال را ناعادلانه تقسیم می‌کنند
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید با برکناری و عزل مدیرانی که در تقسیم اموال عمومی تبعیض کرده و ناعادلانه برخورد می‌کنند اقدامات لازم در پیگیری این موضوع را انجام دهد.

لزوم عزل مدیرانی که اموال بیت‌المال را ناعادلانه تقسیم می‌کنند

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: دولت باید با برکناری و عزل مدیرانی که در تقسیم اموال عمومی تبعیض کرده و ناعادلانه برخورد می‌کنند اقدامات لازم در پیگیری این موضوع را انجام دهد.
لزوم عزل مدیرانی که اموال بیت‌المال را ناعادلانه تقسیم می‌کنند

دانلود موزیک

View more posts from this author