لزوم فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناطق ویژه اقتصادی کرمانشاه

لزوم فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناطق ویژه اقتصادی کرمانشاه
معاون اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمانشاه گفت: مدیریت ارشد استان فراهم‌کردن زیرساخت‌ها برای مناطق ویژه اقتصادی اسلام‌آباد غرب و قصرشیرین را به عنوان یک اولویت دنبال می‌کند.

لزوم فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناطق ویژه اقتصادی کرمانشاه

معاون اقتصادی و توسعه منابع استاندار کرمانشاه گفت: مدیریت ارشد استان فراهم‌کردن زیرساخت‌ها برای مناطق ویژه اقتصادی اسلام‌آباد غرب و قصرشیرین را به عنوان یک اولویت دنبال می‌کند.
لزوم فراهم‌سازی زیرساخت‌های مناطق ویژه اقتصادی کرمانشاه

بک لینک رنک 8

پرس نیوز

View more posts from this author