لزوم مساعدت و همراهی به منظور حل مشکلات واحد پرورش اسب ملارد

لزوم مساعدت و همراهی به منظور حل مشکلات واحد پرورش اسب ملارد
طی بازدید مدیران جهاد کشاورزی استان تهران مالک مجموعه واحد پرورش اسب در خصوص برخی مشکلات و معضلات این صنعت توضیحاتی را ارائه و خواستار رفع مشکلات موجود شد.

لزوم مساعدت و همراهی به منظور حل مشکلات واحد پرورش اسب ملارد

طی بازدید مدیران جهاد کشاورزی استان تهران مالک مجموعه واحد پرورش اسب در خصوص برخی مشکلات و معضلات این صنعت توضیحاتی را ارائه و خواستار رفع مشکلات موجود شد.
لزوم مساعدت و همراهی به منظور حل مشکلات واحد پرورش اسب ملارد

دانلود آهنگ آذری

View more posts from this author