لزوم معرفی جاذیه های تاریخی و زیارتی شهر قم به گردشگران

لزوم معرفی جاذیه های تاریخی و زیارتی شهر قم به گردشگران
مدیرعامل سازمان نوسازی، بهسازی و زیباسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) بر لزوم معرفی اماکن تاریخی و زیارتی قم برای جذب گردشگر تأکید کرد.

لزوم معرفی جاذیه های تاریخی و زیارتی شهر قم به گردشگران

مدیرعامل سازمان نوسازی، بهسازی و زیباسازی اطراف حرم مطهر حضرت معصومه(س) بر لزوم معرفی اماکن تاریخی و زیارتی قم برای جذب گردشگر تأکید کرد.
لزوم معرفی جاذیه های تاریخی و زیارتی شهر قم به گردشگران

View more posts from this author