لزوم نصب روشنایی در محور فیروزکوه/ آسفالت جاده دلیچایی نیازمند بهسازی است

لزوم نصب روشنایی در محور فیروزکوه/ آسفالت جاده دلیچایی نیازمند بهسازی است
جانشین پلیس راه دماوند- فیروزکوه بر لزوم نصب روشنایی در این محور تأکید کرد و گفت: آسفالت جاده محدوده دلیچایی نیازمند بهسازی دوباره است.

لزوم نصب روشنایی در محور فیروزکوه/ آسفالت جاده دلیچایی نیازمند بهسازی است

جانشین پلیس راه دماوند- فیروزکوه بر لزوم نصب روشنایی در این محور تأکید کرد و گفت: آسفالت جاده محدوده دلیچایی نیازمند بهسازی دوباره است.
لزوم نصب روشنایی در محور فیروزکوه/ آسفالت جاده دلیچایی نیازمند بهسازی است

بک لینک رنک 7

تلگرام

View more posts from this author