مأموریت غیرممکن فوتسال ملی حفاری اهواز برای دفاع از عنوان قهرمانی

مأموریت غیرممکن فوتسال ملی حفاری اهواز برای دفاع از عنوان قهرمانی
هفته آخر رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بانوان امروز در حالی برگزار می‌شود که بانوان اهوازی برای دفاع از عنوان قهرمانی باید با 9 گل پالایش نفت آبادان را شکست دهند.

مأموریت غیرممکن فوتسال ملی حفاری اهواز برای دفاع از عنوان قهرمانی

هفته آخر رقابت‌های لیگ برتر فوتسال بانوان امروز در حالی برگزار می‌شود که بانوان اهوازی برای دفاع از عنوان قهرمانی باید با 9 گل پالایش نفت آبادان را شکست دهند.
مأموریت غیرممکن فوتسال ملی حفاری اهواز برای دفاع از عنوان قهرمانی

View more posts from this author