ماجرای دارویی که سخت تهیه می‌شود/ مشکل از واردات داروست یا توزیع آن؟

ماجرای دارویی که سخت تهیه می‌شود/ مشکل از واردات داروست یا توزیع آن؟
چند روزی است داروی خاص «سیکلوفسفامید 500» با نام تجاری «آندوکسان» در داروخانه‌های اصفهان نایاب شده و بیماران سرطان مغز استخوان برای دریافت دارو با مشکلات عدیده‌ای روبرو شده‌اند، فارس این موضوع را از مسؤولان پیگیری کرده است.

ماجرای دارویی که سخت تهیه می‌شود/ مشکل از واردات داروست یا توزیع آن؟

چند روزی است داروی خاص «سیکلوفسفامید 500» با نام تجاری «آندوکسان» در داروخانه‌های اصفهان نایاب شده و بیماران سرطان مغز استخوان برای دریافت دارو با مشکلات عدیده‌ای روبرو شده‌اند، فارس این موضوع را از مسؤولان پیگیری کرده است.
ماجرای دارویی که سخت تهیه می‌شود/ مشکل از واردات داروست یا توزیع آن؟

View more posts from this author