مادر شهیدان‌ «احمدی‌پور» دعوت حق را لبیک گفت

مادر شهیدان‌ «احمدی‌پور» دعوت حق را لبیک گفت
مادر شهیدان والامقام «شهریار و کامران احمدی‌پور» از شهدای استان کرمانشاه دار فانی را وداع و به فرزندان شهیدش پیوست.

مادر شهیدان‌ «احمدی‌پور» دعوت حق را لبیک گفت

مادر شهیدان والامقام «شهریار و کامران احمدی‌پور» از شهدای استان کرمانشاه دار فانی را وداع و به فرزندان شهیدش پیوست.
مادر شهیدان‌ «احمدی‌پور» دعوت حق را لبیک گفت

View more posts from this author