مبارزه با فروش مرغ زنده در معابر عمومی پیرانشهر

مبارزه با فروش مرغ زنده در معابر عمومی پیرانشهر
سرپرست شبکه دامپزشکی پیرانشهر از مبارزه جدی با فروش مرغ زنده در معابر عمومی پیرانشهر خبر داد.

مبارزه با فروش مرغ زنده در معابر عمومی پیرانشهر

سرپرست شبکه دامپزشکی پیرانشهر از مبارزه جدی با فروش مرغ زنده در معابر عمومی پیرانشهر خبر داد.
مبارزه با فروش مرغ زنده در معابر عمومی پیرانشهر

بک لینک رنک 3

اس ام اس جدید

View more posts from this author