محمدپور مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی شد

محمدپور مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی شد
در مراسمی محمد محمدپور به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی معرفی شد.

محمدپور مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی شد

در مراسمی محمد محمدپور به عنوان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی معرفی شد.
محمدپور مدیرکل جدید فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان‌شرقی شد

بک لینک رنک 4

سپهر نیوز

View more posts from this author