محموله 35 میلیاردی قاچاق در عسلویه توقیف شد

محموله 35 میلیاردی قاچاق در عسلویه توقیف شد
فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: افسران مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شهرستان عسلویه موفق به کشف یک هزار و 52 دستگاه گوشی تلفن همراه پیشرفته به ارزش 35 میلیارد ریال شدند.

محموله 35 میلیاردی قاچاق در عسلویه توقیف شد

فرمانده انتظامی استان بوشهر گفت: افسران مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شهرستان عسلویه موفق به کشف یک هزار و 52 دستگاه گوشی تلفن همراه پیشرفته به ارزش 35 میلیارد ریال شدند.
محموله 35 میلیاردی قاچاق در عسلویه توقیف شد

View more posts from this author