محورهای کوهستانی گلستان برفی است/ توسکستان از ساعت 18 یک‎طرفه می‎شود

محورهای کوهستانی گلستان برفی است/ توسکستان از ساعت 18 یک‎طرفه می‎شود
جانشین فرمانده انتظامی استان گلستان از برفی بودن محورهای کوهستانی استان خبر داد و گفت: همراه داشتن زنجیر چرخ برای تردد در این محورها ضروری است.

محورهای کوهستانی گلستان برفی است/ توسکستان از ساعت 18 یک‎طرفه می‎شود

جانشین فرمانده انتظامی استان گلستان از برفی بودن محورهای کوهستانی استان خبر داد و گفت: همراه داشتن زنجیر چرخ برای تردد در این محورها ضروری است.
محورهای کوهستانی گلستان برفی است/ توسکستان از ساعت 18 یک‎طرفه می‎شود

بک لینک

View more posts from this author