محور آزادراه رشت‌ـ‌رودبار همچنان مسدود است

محور آزادراه رشت‌ـ‌رودبار همچنان مسدود است
فرمانده پلیس راه گیلان گفت: محور آزاد راه رشت‌ـ‌رودبار حد فاصل رستم‌آباد همچنان مسدود بوده و رانندگان از جاده قدیم این مسیر استفاده کنند.

محور آزادراه رشت‌ـ‌رودبار همچنان مسدود است

فرمانده پلیس راه گیلان گفت: محور آزاد راه رشت‌ـ‌رودبار حد فاصل رستم‌آباد همچنان مسدود بوده و رانندگان از جاده قدیم این مسیر استفاده کنند.
محور آزادراه رشت‌ـ‌رودبار همچنان مسدود است

بک لینک رنک 6

فانتزی

View more posts from this author