محور سی‌سخت به بیده مسدود است/ اعزام تیم‌های «دی‌وی‌آی» تشخیص هویت به منطقه

محور سی‌سخت به بیده مسدود است/ اعزام تیم‌های «دی‌وی‌آی» تشخیص هویت به منطقه
معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: محور سی‌سخت به بیده مسدود شده و برای خودروهای امدادی باز است.

محور سی‌سخت به بیده مسدود است/ اعزام تیم‌های «دی‌وی‌آی» تشخیص هویت به منطقه

معاون اجتماعی فرماندهی انتظامی استان اصفهان گفت: محور سی‌سخت به بیده مسدود شده و برای خودروهای امدادی باز است.
محور سی‌سخت به بیده مسدود است/ اعزام تیم‌های «دی‌وی‌آی» تشخیص هویت به منطقه

View more posts from this author