محور هراز بازگشایی شد/ ترافیک سنگین در محورهای شرق استان تهران

محور هراز بازگشایی شد/ ترافیک سنگین در محورهای شرق استان تهران
فرمانده پلیس‌راه ویژه شرق استان تهران با بیان اینکه محور هراز باز شد، از ترافیک سنگین در محورهای شرق استان تهران خبر داد.

محور هراز بازگشایی شد/ ترافیک سنگین در محورهای شرق استان تهران

فرمانده پلیس‌راه ویژه شرق استان تهران با بیان اینکه محور هراز باز شد، از ترافیک سنگین در محورهای شرق استان تهران خبر داد.
محور هراز بازگشایی شد/ ترافیک سنگین در محورهای شرق استان تهران

خبر دانشجویی

خبرگذاری خوزستان

View more posts from this author