محور هراز به علت ریزش کوه مسدود شد/ خسارتی تاکنون گزارش نشده است

محور هراز به علت ریزش کوه مسدود شد/ خسارتی تاکنون گزارش نشده است
فرمانده پلیس‌راه ویژه شرق استان تهران با بیان اینکه محور هراز به علت ریزش کوه به طور کامل مسدود شده است، گفت: ریزش کوه در حوزه مازندران بوده و تاکنون خسارتی گزارش نشده است.

محور هراز به علت ریزش کوه مسدود شد/ خسارتی تاکنون گزارش نشده است

فرمانده پلیس‌راه ویژه شرق استان تهران با بیان اینکه محور هراز به علت ریزش کوه به طور کامل مسدود شده است، گفت: ریزش کوه در حوزه مازندران بوده و تاکنون خسارتی گزارش نشده است.
محور هراز به علت ریزش کوه مسدود شد/ خسارتی تاکنون گزارش نشده است

اخبر جهان

مدلینگ

View more posts from this author