محور هراز تا اطلاع‌ ثانوی مسدود شد

محور هراز تا اطلاع‌ ثانوی مسدود شد
محور هراز به علت جاری شدن سیلاب در محدوده آب اسک تا اطلاع‌ ثانوی به طور کامل مسدود شد.

محور هراز تا اطلاع‌ ثانوی مسدود شد

محور هراز به علت جاری شدن سیلاب در محدوده آب اسک تا اطلاع‌ ثانوی به طور کامل مسدود شد.
محور هراز تا اطلاع‌ ثانوی مسدود شد

دانلود آهنگ جدید

فستیوال فیلم

View more posts from this author