محور هراز 2 روز مسدود شد

محور هراز 2 روز مسدود شد
سخنگوی اداره‌کل راه وشهرسازی مازندران گفت: محور هراز از امشب به مدت دو روز به‌علت انجام عملیات راه‌سازی مسدود است.

محور هراز 2 روز مسدود شد

سخنگوی اداره‌کل راه وشهرسازی مازندران گفت: محور هراز از امشب به مدت دو روز به‌علت انجام عملیات راه‌سازی مسدود است.
محور هراز 2 روز مسدود شد

خرید بک لینک

اخبار دنیای دیجیتال

View more posts from this author