مدارس آذربایجان‌شرقی به دلیل بارش برف فردا تعطیل است

مدارس آذربایجان‌شرقی به دلیل بارش برف فردا تعطیل است
مدیر روابط عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی گفت: مدارس چند شهر و بخش استان به دلیل بارش برف و برودت هوا دوشنبه 30 بهمن تعطیل است.

مدارس آذربایجان‌شرقی به دلیل بارش برف فردا تعطیل است

مدیر روابط عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی گفت: مدارس چند شهر و بخش استان به دلیل بارش برف و برودت هوا دوشنبه 30 بهمن تعطیل است.
مدارس آذربایجان‌شرقی به دلیل بارش برف فردا تعطیل است

View more posts from this author