مدارس کشور شناسنامه‌دار می‌شوند/ ضریب 45 درصدی بهره‌وری در آموزش و پرورش

مدارس کشور شناسنامه‌دار می‌شوند/ ضریب 45 درصدی بهره‌وری در آموزش و پرورش
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش از شناسنامه‌دار شدن مدارس در سال تحصیلی آینده خبر داد و گفت: ضریب بهره‌وری در آموزش و پرورش 45 درصد بوده و در واقع 55 درصد هدررفت منابع داریم.

مدارس کشور شناسنامه‌دار می‌شوند/ ضریب 45 درصدی بهره‌وری در آموزش و پرورش

معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزیر آموزش و پرورش از شناسنامه‌دار شدن مدارس در سال تحصیلی آینده خبر داد و گفت: ضریب بهره‌وری در آموزش و پرورش 45 درصد بوده و در واقع 55 درصد هدررفت منابع داریم.
مدارس کشور شناسنامه‌دار می‌شوند/ ضریب 45 درصدی بهره‌وری در آموزش و پرورش

View more posts from this author