مدارک جعلی خریداران موتورسیکلت را نقره داغ کرد

مدارک جعلی خریداران موتورسیکلت را نقره داغ کرد
رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری سه سارق در قم که با مدارک جعلی اقدام به فروش موتورسیکلت مسروقه می‌کردند، خبر داد.

مدارک جعلی خریداران موتورسیکلت را نقره داغ کرد

رئیس پلیس آگاهی استان از دستگیری سه سارق در قم که با مدارک جعلی اقدام به فروش موتورسیکلت مسروقه می‌کردند، خبر داد.
مدارک جعلی خریداران موتورسیکلت را نقره داغ کرد

View more posts from this author