مدرسه خیرساز شیشه‌بری در یزد افتتاح شد

مدرسه خیرساز شیشه‌بری در یزد افتتاح شد
همزمان با روز جشن ملی خیران مدرسه‌ساز، مدرسه خیرساز شیشه‌بری در یزد با حضور مسئولان و رئیس مجمع خیران مدرسه‌ساز کشور افتتاح شد.

مدرسه خیرساز شیشه‌بری در یزد افتتاح شد

همزمان با روز جشن ملی خیران مدرسه‌ساز، مدرسه خیرساز شیشه‌بری در یزد با حضور مسئولان و رئیس مجمع خیران مدرسه‌ساز کشور افتتاح شد.
مدرسه خیرساز شیشه‌بری در یزد افتتاح شد

فروش بک لینک

View more posts from this author