مدیران نورد و لوله اهواز از نیروهای بومی استفاده کنند

مدیران نورد و لوله اهواز از نیروهای بومی استفاده کنند
نماینده مردم اهواز، در مجلس شورای اسلامی گفت: مدیران نورد و لوله اهواز با رفع مشکلات این شرکت ضمن افزایش ظرفیت تولید نسبت به استخدام نیروهای جویای کار محلی و مشخصا از مناطق کم‌برخوردار اهواز مانند ملاشیه، عین ۲، کوت عبدالله و غیره اقدام کنند.

مدیران نورد و لوله اهواز از نیروهای بومی استفاده کنند

نماینده مردم اهواز، در مجلس شورای اسلامی گفت: مدیران نورد و لوله اهواز با رفع مشکلات این شرکت ضمن افزایش ظرفیت تولید نسبت به استخدام نیروهای جویای کار محلی و مشخصا از مناطق کم‌برخوردار اهواز مانند ملاشیه، عین ۲، کوت عبدالله و غیره اقدام کنند.
مدیران نورد و لوله اهواز از نیروهای بومی استفاده کنند

View more posts from this author