مدیریت عدم نقض معابر و پیاده‌روها توسط کسبه و اصناف

مدیریت عدم نقض معابر و پیاده‌روها توسط کسبه و اصناف
فرماندار شهرستان دشتی گفت: مهم‌ترین عامل سد معبر نقض حریم معابر عمومی و پیاده‌روها توسط کسبه و اصناف است که باید در این زمینه مدیریت شود.

مدیریت عدم نقض معابر و پیاده‌روها توسط کسبه و اصناف

فرماندار شهرستان دشتی گفت: مهم‌ترین عامل سد معبر نقض حریم معابر عمومی و پیاده‌روها توسط کسبه و اصناف است که باید در این زمینه مدیریت شود.
مدیریت عدم نقض معابر و پیاده‌روها توسط کسبه و اصناف

دانلود فیلم خارجی

View more posts from this author